Sporočilo Kraljice miru po vidkinji Mirjani 2. aprila 2014

Dragi otroci, z materinsko ljubeznijo vam želim pomagati, da bi bilo vaše življenje molitve in pokore resnični poskus približevanja mojemu Sinu in Njegovi božanski luči, da bi se znali ločiti od greha. Vsaka molitev, vsaka maša in vsak post so poskus približevanja mojemu Sinu, spominjajo vas na Njegovo slavo in so zatočišče pred grehom, so pot k ponovni združitvi dobrega Očeta in Njegovih otrok. Zato, dragi moji otroci, z odprtim srcem, polnim ljubezni, kličite ime nebeškega Očeta, da bi vas obsijal s Svetim Duhom. Po Svetem Duhu boste postali izvir Božje ljubezni. Iz tega izvira bodo pili vsi tisti, ki ne poznajo mojega Sina, vsi tisti, ki so žejni ljubezni in miru mojega Sina. Hvala vam! Molite za svoje pastirje. Jaz molim zanje in želim, da bi vedno občutili blagoslov mojih materinskih rok in podporo mojega materinskega srca.
………………………………………………………….
Draga djeco, majčinskom ljubavlju želim vam pomoći da vaš život molitve i pokore bude istinski pokušaj približavanja mome Sinu i njegovoj božanskoj svjetlosti, da se znate odvojiti od grijeha. Svaka molitva, svaka misa i svaki post su pokušaj približavanja mome Sinu, podsjetnik na njegovu slavu i utočište od grijeha, put su k ponovnom sjedinjenju dobrog Oca i njegove djece. Zato, draga moja djeco, srca otvorena puna ljubavi zavapite ime Nebeskog Oca da bi vas obasjao Duhom Svetim. Po Duhu Svetom postat ćete izvor Božje ljubavi. S tog izvora će piti svi oni koji ne poznaju mog Sina, svi oni žedni ljubavi i mira moga Sina. Hvala Vam! Molite za svoje pastire. Ja molim za njih i želim da uvijek osjete blagoslov mojih majčinskih ruku i potporu mog majčinskog srca.

Objavljeno v Novice | Pusti Komentar

Sporočilo Kraljice miru po vidkinji Mariji, 25. marec 2014

Dragi otroci!
Znova vas kličem: začnite se boriti proti grehu kot v prvih dneh, pojdite k spovedi in se odločite za svetost.
Božja ljubezen bo po vas tekla v svet, mir bo zavladal v vaših srcih in izpolnil vas bo Božji blagoslov.
Z vami sem in pred svojim sinom Jezusom posredujem za vse vas.
Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu.
……………………………………………………………
„Draga djeco!
Pozivam vas iznova: počnite borbu protiv grijeha kao u prvim danima, idite na ispovijed i odlučite se za svetost.
Ljubav Božja će poteći preko vas u svijet, mir će zavladati u vašim srcima i Božji blagoslov će vas ispuniti.
Ja sam s vama i pred mojim sinom Isusom zagovaram za sve vas.
Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.“

Objavljeno v Novice | Pusti Komentar

Slovenija roma v Međugorje s Prenovo v duhu

Prenova v Duhu organizira tradicionalno romanje v Međugorje po veliki noči in sicer od torka 22.aprila do petka 25.aprila 2014. Prijavite se čim prej.
Več v reviji Prenova v Duhu na strani 21.
http://prenova.rkc.si/mesecnikprenova/2014/pdf/februar.pdf

Objavljeno v Novice | Pusti Komentar

SPOROČILO KRALJICE MIRU PO VIDKINJI MIRJANI 18. MARCA 2014

Dragi otroci! Kot mati vam želim biti v pomoč. S svojo materinsko ljubeznijo vam želim pomagati, da bi odprli svoje srce in da bi v njem na prvo mesto postavili mojega Sina. Želim, da vas, po vaši ljubezni do mojega Sina in po vaši molitvi, obsije Božja luč in napolni Božje usmiljenje. Želim, da se tako odženeta tema in smrtna senca, ki vas želita obdati in zapeljati. Želim, da občutite radost blagoslova Božje obljube. Vi, človeški otroci, ste Božji otroci, vi ste moji otroci. Zato, otroci moji, hodite po poteh, po katerih vas moja ljubezen vodi, uči ponižnosti, modrosti in vas privede k Nebeškemu Očetu. Molite z menoj za tiste, ki me ne sprejemajo in mi ne sledijo, za tiste, ki zaradi trdote svojega srca ne morejo občutiti radosti ponižnosti, pobožnosti, miru in ljubezni – radosti mojega Sina. Molite, da bi vam vaši pastirji s svojimi blagoslovljenimi rokami vedno prinašali radost Božjega blagoslova. Hvala vam.
………………………………………………………….
Draga djeco! Kao majka vam želim biti od pomoći. Želim vam svojom majčinskom ljubavlju pomoći otvoriti svoje srce i da u njega na prvo mjesto stavite moga Sina. Želim da vas po vašoj ljubavi prema mome Sinu i po vašoj molitvi obasja Božje svjetlo i ispuni Božje milosrđe. Želim da se tako otjera tama i smrtna sjena koja vas želi okružiti i zavesti. Želim da osjetite radost blagoslova Božjeg obećanja. Vi, djeca čovjeka, vi ste Božja djeca, vi ste moja djeca. Zato, djeco moja, pođite putovima kojima vas moja ljubav vodi, uči poniznosti, mudrosti i nalazi put k Nebeskom Ocu. Molite sa mnom za one koji me ne prihvaćaju i ne slijede, one koji zbog tvrdoće svoga srca ne mogu osjetiti radost poniznosti, pobožnosti, mira i ljubavi – radost moga Sina. Molite da vam vaši pastiri svojim blagoslovljenim rukama uvijek daju radost Božjeg blagoslova. Hvala vam.

Objavljeno v Novice | Pusti Komentar

Video – prikazovanje Mirjani 18.marca 2014

Objavljeno v Novice | Pusti Komentar

Marijin dan 31.maja 2014

Vabljeni vsi Međugorski romarji na prvi vseslovenski Međugorski Marijin dan v Velesovem pri Kranju.
V soboto 31. maja 2014 od 9.00 – 17.00

Okvirni program po zgledu Međugorskega:

9.00 – zbiranje v Velesovem

9.30 – molitveni program pred sveto mašo (molitev rožnega venca – veseli in žalostni del rožnega venca, litanije Matere Božje, Molitev k Svetemu Duhu

10.30 – sveta maša z govorom gosta

Po maši: Vera, 7 Očenašev, 7 Zdrava Marij, 7 Slava Očetu, molitev za ozdravljenje, častitljivi del rožnega venca v zahvalo

12.30 – odmor za kosilo

14.00 – pesmi s festivala mladih v Medžugorju

14.30 – govor gosta

15.30 – pesem s festivala mladih

16.00 – češčenje Sv. Rešnjega Telesa

17. 00 – zaključek in vabilo v molitvene skupine

Skozi cel dan je možnost za Sveto spoved razen med sveto mašo.

Vse dodatne informacije vam bomo še naknadno posredovali na teh straneh in v reviji Mir- odmev Medžugorja.


Prikaži večji zemljevid


Prikaži večji zemljevid

Objavljeno v Novice | Pusti Komentar

Video – prikazovanje Mirjani 2.marca 2014

http://www.youtube.com/watch?v=g7egMvQtp5o

Objavljeno v Novice | Pusti Komentar

Sporočilo Kraljice miru po vidkinji Mirjani 2. marca 2014

Dragi otroci,
prihajam k vam kot Mati in želim, da v meni kot Materi najdete prebivališče, uteho in počitek.
Zato, otroci moji, apostoli moje ljubezni, molite. Molite s ponižno pobožnostjo, poslušnostjo in popolnim zaupanjem v nebeškega Očeta. Zaupajte, kakor sem tudi jaz zaupala, ko mi je bilo rečeno, da bom prinesla blagoslov obljube. Naj iz vašega srca na vaše ustnice vedno prihaja: “Zgodi se Tvoja volja!” Zato zaupajte in molite, da bi mogla posredovati pri Gospodu, da vam da nebeški blagoslov in vas napolni s Svetim Duhom. Tedaj boste mogli pomagati vsem tistim, ki Gospoda ne poznajo – vi, apostoli moje ljubezni, jim boste pomagali, da Ga s polnim zaupanjem kličejo Oče. Molite za svoje pastirje in zaupajte v njihove blagoslovljene roke. Hvala vam.
…………………………………………………………………
Draga djeco,
Dolazim vam kao majka i želim da u meni kao majci pronađete prebivalište, utjehu i odmor. Zato, djeco moja, apostoli ljubavi moje, molite. Molite s poniznom pobožnošću, poslušnošću i potpunim pouzdanjem u Nebeskog Oca. Pouzdajte se kao što sam se i ja pouzdala kada mi je rečeno da ću donijeti bolagoslov obećanja. Neka iz vašeg srca na vaše usne uvijek dolazi: „Neka bude volja Tvoja!“. Zato pouzdajte se i molite da bih vas mogla zagovarati kod Gospodina da vam da nebeski blagoslov i ispuni vas Duhom Svetim. Tada ćete moći pomoći svima onima koji ne poznaju Gospodina – vi apostoli moje ljubavi pomoći ćete im da Ga s punim pouzdanjem zovu Ocem. Molite za svoje pastire i uzdajte se u njihove blagoslovljene ruke. Hvala vam.

Objavljeno v Novice | Pusti Komentar

Sporočilo Kraljice miru po vidkinji Mariji, 25. februarja 2014


Dragi otroci! Vidite, slišite, občutite, da v srcih mnogih ljudi ni Boga. Ne želijo ga, ker so daleč od molitve in nimajo miru. Vi, otročiči, molite in živite po Božjih zapovedih. Vi bodite molitev, vi, ki ste od samega začetka rekli „Da“ mojemu klicu. Pričujte za Boga in mojo prisotnost in ne pozabite, otročiči, jaz sem z vami in vas ljubim. Iz dneva v dan vas vse izročam svojemu Sinu Jezusu. Hvala vam, ker ste odzvali mojemu klicu.
………………………………………………

„Draga djeco! Vidite, slušate, osjećate da u srcima mnogih ljudi nema Boga. Ne žele ga, jer su daleko od molitve i nemaju mira. Vi, dječice, molite, živite Božje zapovijedi. Vi budite molitva, vi koji ste od samog početka rekli „da“ mom pozivu. Svjedočite Boga i moju prisutnost i ne zaboravite, dječice, ja sam s vama i ljubim vas. Iz dana u dan sve vas prikazujem mom sinu Isusu. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.“

Objavljeno v Novice | Pusti Komentar

Revija Mir-Odmev Medžugorja

Oblikovala se je pobuda, da bi revija Mir – Odmev Medžugorja bila tudi na internetu, da bi se s tem povečalo število bralcev. Tako bo naša stran gostila stare številke revije, in sicer bodo objavljene revije do predzadnje številke. Nova številka revije pa bo pridržana do izdaje naslednje.  Če se želite na revijo naročiti ali če želite uredništvu kaj napisati, uporabite naslove na predzadnji strani revije.

Prijetno branje in obilo Božjih milosti.

2014

2013

Mir-Odmev Međugorja 11-12

Mir-Odmev Međugorja 9-10

Mir-Odmev Međugorja 7-8

Mir-Odmev Međugorja 5-6

Objavljeno v Novice | Pusti Komentar

Video Mirjana 2.februar 2014

Objavljeno v Novice | Pusti Komentar

Romanja v Međugorje Medjugorje Medžugorje 2014


Organizirana romanja.
Povzetek organiziranih romanj po reviji Mir-Odmev Medžugorja:

 

Od 14.  do 16. februarja. Odhod iz Kranja ob 19. uri, preko Ljubljane ob 19.20 uri, Novega mesta ob 20.30 in Metlike ob 21. uri. Povratek 16.februarja zjutraj. Prijave: Emilija 051/670-759 ali Zdenka 07/334-61-25.

Od 14.  do 16. marca. Odhod iz Kranja ob 19. uri, preko Ljubljane ob 19.20 uri, Novega mesta ob 20.30 in Metlike ob 21. uri. Povratek 16. marca zjutraj. Prijave: Emilija 051/670-759 ali Zdenka 07/334-61-25.

Od 16. do 19. marca. Za Mirjanino videnje za Obalo in Ilirsko Bistrico. Prijave: Suzana 041/585-760 in Kornelij, stalni diakon, 031/259-037, organizira župnija Izola.

Od 16. do 19.marca. Za Mirjanino videnje: odhod iz Ljubljane ob 6.00 prijave: Petra 030-308-686

Od 22.  do 25. marca. Odhod iz Ljubljane (preko Ribnice in Kočevja) ob 6. uri. Povratek 25. marca zvečer. Prijave: Marinka 01/839-46-15, 041/841-058 ali Anica 01/537-38-44 ali Majda 01/836-19-24.

Od 11.  do 13. aprila. Odhod iz Kranja ob 19. uri, preko Ljubljane ob 19.20 uri, Novega mesta ob 20.30 in Metlike ob 21. uri. Povratek 13. marca zjutraj. Prijave: Emilija 051/670-759 ali Zdenka 07/334-61-25.

Od 24. do 27. aprila. Odhod iz Železnikov ob 6.00, potujemo mimo Begunj na Gorenjskem, preko Jesenic, Radovljice, Kranja, Ljubljane, Grosuplja,  Žužemberka, Črnomlja, Vinice, za duhovno vodstvo poskrbljeno. Prijave: Jurij 041-515-070

Od 26.  do 29. aprila. Odhod iz Ljubljane ob 6. uri. Povratek 29. aprila zvečer. Prijave: Marinka 01/839-46-15, 041/841-058 ali Anica 01/537-38-44 ali Majda 01/836-19-24.

Od 1. do 4. maja. Za Obalo in Ilirsko Bistrico. Prijave: Suzana 041/585-760 in Kornelij, stalni diakon, 031/259-037, organizira župnija Izola.

Od 1. do 4. maja. Odhod iz Ljubljane ob 6.00 prijave: Petra 030-308-686

Od 2. do 5 maja. Odhod ob 4.45 uri iz avtobusne postaje v Novi Gorici, 5 uri iz Rožne Doline. Prijave: Darko 0039-0481-32121 ali 051-893654 ; Ana 05/302-25-03. Duhovni vodja g.Markuža Jože – Trst-Zgonik 0039-040-229166

Od 9.  do 11. maja. Odhod iz Kranja ob 19. uri, preko Ljubljane ob 19.20 uri, Novega mesta ob 20.30 in Metlike ob 21. uri. Povratek 16. maja zjutraj. Prijave: Emilija 051/670-759 ali Zdenka 07/334-61-25.

Od 23.  do 26. maja. Odhod iz Ljubljane ob 6. uri. Povratek 26. maja zvečer. Prijave: Marinka 01/839-46-15, 041/841-058 ali Anica 01/537-38-44 ali Majda 01/836-19-24.

Od 22.  do 25. junija. Odhod iz Ljubljane ob 6. uri. Povratek 25. junija zvečer. Prijave: Marinka 01/839-46-15, 041/841-058 ali Anica 01/537-38-44 ali Majda 01/836-19-24.

Od 23. do 26. junija za 33. obletnico prikazovanj za Obalo in Ilirsko Bistrico. Prijave: Suzana 041/585-760 in Kornelij, stalni diakon, 031/259-037, organizira župnija Izola.

Od 23. do 26.junija odhod iz Murske Sobote, romanja organizira Sonja tel. 041 722 840

Od 23. do 26. junija za 33. obletnico prikazovanj. Odhod ob 2. uri iz avtobusne postaje v  Murski Soboti. Romanje bo potekalo pod duhovnom vodstvom. Prijave Sandra 070-362-973

Od 24.  do 26. junija. Odhod iz Kranja ob 19. uri, preko Ljubljane ob 19.20 uri, Novega mesta ob 20.30 in Metlike ob 21. uri. Povratek 26. junija. Prijave: Emilija 051/670-759 ali Zdenka 07/334-61-25.

Od 24. do 27. junija. Za obletnico prikazovanj odhod iz Ljubljane ob 6.00 prijave: Petra 030-308-686

Od 17. do 22.avgusta.  S skupnostjo Totus tuus petdnevno romanje z duhovnimi vajami. Odhod iz Ljubljane bo sporočen naknadno prijave: Petra 030-308-686

 

—————————————————————————————————-

ključne besede:

romanja, romanje, romanj, romarji, romarsko, izlet, turizem, obhod, obisk, ozdravljenje, bolezni, čudež,  medjugorje, međugorje, medžugorje, medugorje,

Objavljeno v Novice | Komentiranje izključeno

Sporočilo Kraljice miru po vidkinji Mirjani, dano 2. februarja 2014

Dragi otroci! Z materinsko ljubeznijo vas želim naučiti iskrenosti, ker želim, da boste v svojem delovanju kot moji apostoli točni, odločni, predvsem pa iskreni. Želim, da boste z Božjo milostjo odprti za blagoslov. Želim, da s postom in molitvijo od nebeškega Očeta izprosite spoznanje naravnega, svetega – Božanskega. Napolnjeni s spoznanjem boste pod okriljem mojega Sina in mene moji apostoli, ki bodo znali širiti Božjo besedo vsem tistim, ki ne vedo zanjo, in znali boste iti preko ovir, ki bodo stale na poti. Otroci moji, z blagoslovom se bo Božja milost spustila na vas, vi pa jo boste mogli zadržati s postom, molitvijo, prečiščenjem in spravo. Imeli boste učinkovitost, ki jo pričakujem od vas. Molite za svoje pastirje, da žarek Božje milosti obsije njihova pota. Hvala vam.

………………………………………………………………
Draga djeco!
Majčinskom ljubavlju želim vas naučiti iskrenosti, jer želim da u svom djelovanju kao moji apostoli budete točni, odlučni, a nadasve iskreni. Želim da milošću Božjom budete otvoreni za blagoslov. Želim da postom i molitvom isprosite od Nebeskog Oca spoznaju prirodnog, svetog – Božanskog. Ispunjeni spoznajom pod okriljem moga Sina i mene bit ćete mi apostoli koji će znati širiti riječ Božju svima onima koji za nju ne znaju i znat ćete preći prepreke koje vam budu stajale na putu. Djeco moja, blagoslovom će Božja milost sići na vas, a vi ćete je moći zadržati postom, molitvom, pročišćenjem i izmirenjem. Imat ćete djelotvornost koju tražim od vas. Molite za svoje pastire da zraka Božje milosti obasja njihove putove. Hvala vam.

Objavljeno v Novice | Pusti Komentar

Sporočilo Kraljice miru po vidkinji Mariji, 25. januarja 2014


Dragi otroci!
Molite, molite, molite, da bi odsev vaše molitve imel vpliv na tiste, ki jih srečujete. Postavite Sveto pismo na vidno mesto v svojih družinah in berite ga, da bi besede miru stekle v vaša srca. Molim z vami in za vas, otročiči, da bi iz dneva v dan postajali še bolj odprti Božji volji. Hvala vam, ker ste odzvali mojemu klicu.
………………………………………………
„Draga djeco! Molite, molite, molite da bi odsjaj vaše molitve imao utjecaja na one koje susrećete. Stavite Sveto pismo na vidljivo mjesto u vašim obiteljima i čitajte ga da bi riječi mira potekle u vašim srcima. Molim se s vama i za vas, dječice, da biste postali iz dana u dan još više otvoreni Božjoj volji. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.“

Objavljeno v Novice | Pusti Komentar

Sporočilo Kraljice miru po vidcu Ivanu, 3. januarja 2014

Hvaljen Jezus, dragi moji otroci! Dragi otroci, tudi danes vas želim poklicati, da živite po sporočilih, ki vam jih dajem. Živite po mojih sporočilih. Samo tako vam morem dati nova sporočila. Molite, posebno v tem času, za moje načrte, ki jih želim uresničiti. Načrte s svetom, načrte miru. Hvala vam, dragi otroci, tudi danes, ker ste se odzvali mojemu klicu. Pojdite v miru, dragi moji otroci.
Objavljeno v Novice | Komentiranje izključeno

Priporočam v branje knjigo

Objavljeno v Novice | Pusti Komentar

Video – vidci nam pripovedujejo

Oglej si na:

Ivanka Ivanković 2013  http://www.youtube.com/watch?v=dYv525H924k

Vicka Ivankovič 2013  http://www.youtube.com/watch?v=2khdYsdR950

Ivan Dragičević 2013 http://www.youtube.com/watch?v=-DU278FPrcU

Marija Pavlović na božič 2012: http://www.youtube.com/watch?v=JdrTRud3MCw

Mirjana Dragičević 2012 : http://www.youtube.com/watch?v=G3A8tmQ9N-0

Jakov Čolo: http://www.youtube.com/watch?v=SksoWUcuHPo

Intervjuji z vidci, duhovniki, domačini: http://www.youtube.com/watch?v=0cR-a5nEZOg

 

Objavljeno v Novice | Komentiranje izključeno

Video Mirjana 2.januar 2014

http://www.youtube.com/watch?v=km1q_Zyd31Y

Objavljeno v Novice | Komentiranje izključeno

Sporočilo Kraljice miru po vidkinji Mirjani, v Međugorju 2. januarja 2014

Dragi otroci, da bi mogli biti moji apostoli in pomagati vsem tistim, ki so v temi, da spoznajo svetlobo ljubezni mojega Sina, morate imeti čista in ponižna srca. Ne morate pomagati, da se moj Sin rodi in kraljuje v srcih tistih, ki ga ne poznajo, če ne kraljuje, če ni kralj v vašem srcu. Z vami sem. Hodim z vami kot mati. Trkam na vaša srca. Ne morejo se odpreti, ker niso ponižna. Molim, a molite tudi vi, otroci moji ljubljeni, da morete mojemu Sinu odpreti čista in ponižna srca in sprejeti darove, ki vam jih je obljubil. Tedaj boste vodeni z ljubeznijo in močjo mojega Sina. Tedaj boste moji apostoli, ki povsod okoli sebe širijo sadove Božje ljubezni. Iz vas in preko vas bo deloval moj Sin, ker boste eno. Po tem hrepeni moje materinsko srce, po edinosti vseh mojih otrok po mojemu Sinu. Z veliko ljubeznijo blagoslavljam in molim za izbrance svojega Sina, za vaše pastirje. Hvala vam.

Gospina poruka preko vidjelice Mirjane od 02. siječnja 2014.
Draga djeco, Da biste mogli biti moji apostoli i da biste mogli pomoći svima onima koji su u tami da upoznaju svjetlost ljubavi moga Sina morate imati čista i ponizna srca. Ne možete pomoći da se moj Sin rodi i kraljuje u srcima onih koji ga ne poznaju ako ne kraljuje – ako nije kralj u vašem srcu. Ja sam s vama. Hodam s vama kao majka. Kucam na vaša srca. Ne mogu se otvoriti jer nisu ponizna. Molim se, a molite i vi djeco moja ljubljena da možete mome Sinu otvoriti čista i ponizna srca i primiti darove koje vam je obećao. Tada ćete biti vođeni ljubavlju i snagom moga Sina. Tada ćete biti moji apostoli koji svuda oko sebe šire plodove Božje ljubavi. Iz vas i preko vas će djelovati moj Sin jer bit ćete jedno. Za tim čezne moje majčinsko srce, za jedinstvom sve moje djece po mome Sinu. S velikom ljubavlju blagoslivljam i molim se za izabranike moga Sina, za vaše pastire. Hvala vam.

Gospa je u početku bila žalosna a poslije odlučna.

Objavljeno v Novice | Komentiranje izključeno

Sporočilo Kraljice miru po vidcu Ivanu Dragičeviću v Međugorju 30. decembra 2013


Gospa je prišla k nam zelo radostna in srečna. Pozdravila je vse s svojim materinskim pozdravom: “Hvaljen Jezus, dragi moji otroci!” Nato je dalj časa z iztegnjenimi rokami molila nad nami in rekla:
“Dragi otroci, tudi danes vas želim na poseben način povabiti, da bi bili moji nosilci miru v tem nemirnem svetu. Molite za mir. Kličem vas, dragi otroci, da vztrajate v molitvi. Vedite, da jaz molim skupaj z vami in da posredujem za vse vas pri svojem Sinu. Hvala, dragi otroci, ker ste tudi danes odgovorili na moj klic.”
Na koncu je odšla v molitvi, v znamenju svetlobe in križa, s pozdravom:
“Pojdite v miru, dragi moji otroci!”

Gospina poruka preko Ivana Dragičevića, 30.12.2013

Gospa je došla k nama jako radosna i sretna. Pozdravila nas je sve sa svojim majčinskim pozdravom: “Hvaljen Isus, draga djeco moja!” Nakon toga, Gospa je sa ispruženim rukama jedno duže vrijeme molila nad svima nama ovdje i potom rekla:
“Draga djeco, danas također, na poseban nacin vas želim pozvati: budite moji nositelji mira u ovom nemirnom svijetu. Molite za mir. Pozivam vas, draga djeco, da ustrajete u molitvi. Znajte da ja molim zajedno s vama i da zagovaram za sve vas pred mojim Sinom. Hvala, draga djeco, što ste i danas odgovorili na moj poziv”.

Nakon toga, Gospa nas je sve blagoslovila svojim majčinskim blagoslovom i blagoslovila je sve što ste donijeli na blagoslov. Preporučio sam sve vas, sve vase potrebe, vaše nakane, vaše obitelji i, na poseban način, bolesne.
Nakon toga je uslijedio jedan razgovor s Gospom koji ostaje samo između nas. Nakon ovog razgovora, Gospa je otišla u molitvi, u znaku svjetlosti i križa, sa pozdravom:
“Idite u miru, draga djeco moja!”

 

Objavljeno v Novice | Komentiranje izključeno

Sporočilo Kraljice miru po vidcu Jakovu Čolu, 25. decembra 2013


“Otročiči, Jezus se želi tudi danes na poseben način nastaniti v vsakem vašem srcu in deliti z vami vsako vašo radost in bolečino.
Zato, otročiči, danes na poseben način pokukajte v svoja srca in se vprašajte, ali sta mir in radost ob rojstvu Jezusa resnično prevzela vaša srca. Otročiči, ne živite v temi, težite k Luči in k Božjemu odrešenju. Otroci, odločite se za Jezusa in darujte mu svoje življenje in svoja srca, ker bo samo tako Najvišji mogel delovati v vas in po vas.”
………………………………………………………………
“Dječice, Isus se i danas na poseban način želi nastaniti u svakom vašem srcu i dijeliti s vama svaku vašu radost i vašu bol.
Zato, dječice, danas na poseban način zavirite u vaša srca i zapitajte se, je li uistinu mir i radost rođenjem Isusa obuzela vaša srca. Dječice, ne živite u tami, težite prema svijetlu i prema Božjem spasenju. Djeco, odlučite se za Isusa i darujte mu vaš život i vaša srca jer samo tako će Svevišnji moći djelovati u vama i preko vas.”

Objavljeno v Novice | Komentiranje izključeno

Sporočilo Kraljice miru po vidkinji Mariji Pavlović Lunetti, 25. decembra 2013

“Dragi otroci!
Nosim vam Kralja miru, da vam On da svoj mir. Vi, otročiči, molite, molite, molite.
Sad molitve se bo videl na obrazih ljudi, ki so se odločili za Boga in Njegovo kraljestvo. S svojim sinom Jezusom vas vse blagoslavljam z blagoslovom miru.
Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu.”
……………………………….
„Draga djeco! Nosim vam Kralja mira da vam On da svoj mir. Vi, dječice, molite, molite, molite. Plod molitve će se vidjeti na licima ljudi koji su se odlučili za Boga i njegovo Kraljevstvo. Ja s mojim sinom Isusom sve vas blagoslivljam blagoslovom mira. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.“

Objavljeno v Novice | Komentiranje izključeno

Mirjana nam pripoveduje

Objavljeno v Novice | Komentiranje izključeno

Video Mirjana 2.december 2013

Oglej si na: http://www.youtube.com/watch?v=mrfLlK3H1eQ

Objavljeno v Novice | Komentiranje izključeno

Sporočilo Kraljice miru po vidkinji Mirjani 2. decembra 2013

Dragi otroci,
z materinsko ljubeznijo in materinsko potrpežljivostjo gledam na vaše nenehno tavanje in vašo izgubljenost. Zato sem z vami. Želim vam pomagati, da najprej najdete in spoznate sebe, da bi mogli nato spoznati in priznati vse tisto, kar vam ne dovoljuje, da bi iskreno, s polnim srcem spoznali ljubezen nebeškega Očeta. Otroci moji, Očeta spoznamo po križu. Zato ne odbijajte križa, prizadevajte si ga dojeti in sprejeti z mojo pomočjo. Ko boste mogli sprejeti križ, boste razumeli tudi ljubezen nebeškega Očeta; hodili boste z mojim Sinom in z menoj; razlikovali se boste od tistih, ki niso spoznali ljubezni nebeškega Očeta, tistih, ki ga poslušajo, a ga ne razumejo, ne hodijo z Njim, niso ga spoznali. Želim, da spoznate resnico mojega Sina in mi boste apostoli, da se kot Božji otroci dvignete nad ljudsko mišljenje in vedno v vsem znova iščete Božje mišljenje.
Otroci moji, molite in postite se, da bi mogli spoznati vse tisto kar pričakujem od vas.
Molite za svoje pastirje in hrepenite, da v skupnosti z njimi spoznate ljubezen nebeškega Očeta.
Hvala vam.
………………………………….
Draga djeco,
S majčinskom ljubavlju i majčinskom strpljivošću gledam na vaše neprestano lutanje i vašu izgubljenost. Zato sam s vama. Želim vam pomoći da prvo nađete i upoznate sebe da biste onda mogli spoznati i priznati sve ono što vam ne dozvoljava da iskreno punim srcem upoznate ljubav nebeskog Oca. Djeco moja, Otac se po križu upoznaje. Zato ne odbijajte križ, nastojte ga shvatiti i prihvatiti uz moju pomoć. Kada budete mogli prihvatiti križ razumjet ćete i ljubav nebeskog Oca; hodit ćete s mojim Sinom i sa mnom; razlikovat ćete se od onih koji nisu upoznali ljubav nebeskog Oca, onih koji ga slušaju ali ga ne razumiju, ne hodaju s njim, nisu ga spoznali. Ja želim da vi spoznate istinu moga Sina i budete mi apostoli, da se kao božja djeca izdignete iznad ljudskog mišljenja i uvijek u svemu iznova tražite božje mišljenje. Djeco moja, molite i postite da biste mogli spoznati sve ovo što tražim od vas. Molite za svoje pastire i čeznite da u zajedništvu s njima spoznate ljubav nebeskog Oca. Hvala vam.

Objavljeno v Novice | Komentiranje izključeno